; ;

სიახლეები

სემინარების ციკლი „უკეთ გავიცნოთ ერთმანეთი“.

გრძელდება ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის სამეცნიერო სემინარების ციკლი „ უკეთ გავიცნოთ ერთმანეთი “ . 2019 წლის 15 მაისს ჩატარდა ბიოქიმიის განყოფილების მთავარი მეცნიერ თანამშრომლ ...

15/05/2019

EUTERP-ში გაწევრიანება

2019 წლის აპრილში, მალტაზე, რადიაციულ დაცვაში ევროპის ტრენინგის და განათლების ფონდის (EUROPEAN TRAINING AND EDUCATION IN RADIATION PROTECTION FOUNDATION) მიერ, ორგანიზებულ – რადიაციული დაცვის ტრენინგების ოპტიმიზაც ...

15/05/2019

მე-4 საერთაშორისო სიმპოზიუმი და ახალგაზრდა მეცნიერთა სკოლა

2019 წლის 1-7 მაისს ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბომედიცინის ცენტრსა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა მე-4 საერთაშორისო სიმპოზიუმი და ახალგაზრდა მეცნიერთა სკოლა „თავის ტვინი და ნეიროპლასტიურობა: მოლე ...

13/05/2019