კონტაქტი

  ტელეფონი:
 • +995 32 237 12 31
 • +995 32 237 03 05
  ელ-ფოსტა:
 • secretary@lifescience.org.ge
 • d.nadareishvili@biomedicine.org.ge
  მისამართი:
 • თბილისი, ლ. გოთუას ქ. 14