ინფორმცია "ბერიტაშვილის საუბრებთან" დაკავშირებით

კონფერენცია „ბერიტაშვილის საუბრები’-ს საბოლოო პროგრამა განთავსებულია ცენტრის ვებგვერდზე www.biomedicine.org.ge, გრაფაში „ცენტრის შესახებ“, გვერდი - „ნორმატიული აქტები“.