სამეცნიერო სემინარი ამერიკელი კოლაბორატორების მონაწილეობით

2018 წლის 23 ივლისს, ცენტრის მცირე საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდა ტკივილისა და ანალგეზიის ლაბორატორიის სემინარი, რომელზეც მოხსენებები გააკეთეს ამერიკელმა კოლაბორატორებმა:

Earl E. Carstens (UC Davis, CA): Cinnamaldehyde-evoked itch;

Donald A. Simone (UMN, Minneapolis, MN): Cancer pain: models, mechanisms, and novel approaches to treatment.

ლაბორატორიის ხელმძღვანელმა, მ. ცაგარელმა მიმოიხილა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტების ფარგლებში მიმდინარე კვლევის შედეგები.