გიორგი იორდანიშვილი

1932-2023

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის რადიობიოლოგიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

არჩილ კეზელი

1942-2023

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მხედველობის ფიზიოლოგიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

ილია ლაზრიშვილი

1939-2021

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის ნეიროტოქსიკოლოგიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

მიხეილ ხანანაშვილი

1928-2018

ივანე ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ცხოველთა ქცევის შემსწავლელი ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

იგორ სვანიძე

1926-2018

ივანე ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ნეირომორფოლოგიის ლაბორატორიის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი

ვიქტორ მალოლეტნევი

1941-2016

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის ქცევისა და კოგნიტურ ფუნქციათა ლაბორატორია

მალხაზ ზაალიშვილი

1920-2016

მოლეკულური ბიოლოგიის და ბიოფიზიკის ინსტიტუტის დირექტორი

თეიმურაზ იოსელიანი

1929-2013

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ნერვული ცენტრების ფუნქციური ორგანიზაციის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

ელგუჯა მონიავა

1927-2013

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ნეიროენდოკრინოლოგიის ლაბორატორია

თენგიზ ონიანი

1928-2012

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ძილ-ღვიძილის ციკლის ნეირობიოლოგიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

ზურაბ ქომეთიანი

1934-2012

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის მემბრანოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი

ვაჟა ოკუჯავა

1930–2011

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ნერვული უჯრედის ფიზიოლოგიის, პათოლოგიის და ფარმაკოლოგიის ლაბორატორია