ილია ლაზრიშვილი

1939-2021

ი.ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის ნეიროტოქსიკოლოგიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

მიხეილ ხანანაშვილი

1928-2018

ივანე ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ცხოველთა ქცევის შემსწავლელი ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

იგორ სვანიძე

1926-2018

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ნეირომორფოლოგიის ლაბორატორიის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი

ვიქტორ მალოლეტნევი

1941-2016

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის ქცევისა და კოგნიტურ ფუნქციათა ლაბორატორია

მალხაზ ზაალიშვილი

1920-2016

მოლეკულური ბიოლოგიის და ბიოფიზიკის ინსტიტუტის დირექტორი

თეიმურაზ იოსელიანი

1929-2013

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ნერვული ცენტრების ფუნქციური ორგანიზაციის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

ელგუჯა მონიავა

1927-2013

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ნეიროენდოკრინოლოგიის ლაბორატორია

თენგიზ ონიანი

1928-2012

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ძილ-ღვიძილის ციკლის ნეირობიოლოგიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

ზურაბ ქომეთიანი

1934-2012

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის მემბრანოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი

ვაჟა ოკუჯავა

1930–2011

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ნერვული უჯრედის ფიზიოლოგიის, პათოლოგიის და ფარმაკოლოგიის ლაბორატორია

ალექსანდრე ქორელი

1941–2010

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ემოციათა ფიზიოლოგიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

საურმაგ ბუთხუზი

1927-2010

ტკივილისა და ანალგეზიის ფიზიოლოგიის ლაბორატორია