რევაზ სოლომონია

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ბიოქიმიური ნეიროფარმაკოლოგიის ლაბორატორია

+995 599 197 665

r.solomonia@lifescience.org.ge revaz_solomonia@iliauni.edu.ge

    

თენგიზ ზაალიშვილი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, აკადემიკოსი

გენომის სტრუქტურისა და ფუნქციის ლაბორატორია

+995 599 235 196

t.zaalishvili@lifescience.org.ge tengozaalishvili@gmail.com

    

მაია მახარაძე

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, სამეცნიერო საბჭოს მდივანი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ბიოფიზიკის ლაბორატორია

+995 599 581 323

m.makharadze@lifescience.org.ge maiamakharadze11@gmail.com

    

ნარგიზ ნაჭყებია

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ძილ-ღვიძილის ციკლის ნეირობიოლოგიის ლაბორატორია

+995 32 2 371 154 +995 593 757 829

n.nachkebia@lifescience.org.ge nnachkebia@live.com

    

ნატო ბუკია

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ნეიროენდოკრინოლოგიის ლაბორატორია

+995 577 566 563

nata_buk@yahoo.com

     bukia-cv_georgian-.docx

დავით მიქელაძე

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, აკადემიკოსი

ბიოქიმიის ლაბორატორია

+995 577 421 170

davit_mikeladze@iliauni.edu.ge dgmikeladze@gmail.com

     d_mikeladze-cv-geo.docx

თამარ ბიკაშვილი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ნეიროტოქსიკოლოგიის ლაბორატორია

+995 593 331 779

t.bikashvili@lifescience.org.ge tbikashvili@gmail.com

    

მანანა გუგუშვილი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ადამიანის ფსიქოფიზიოლოგიის ლაბორატორია

+995 577 746 968

gugushvili555@yahoo.com

    

თამარ დომიანიძე

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის ლაბორატორია

+995 599 684 995

t.domianidze@lifescience.org.ge tamar.domianidze@gmail.com

     domianidze-cv_geio.docx

მაია მანწკავა

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

რეოლოგიისა და დიაგნოსტიკურ–ანალიტიკური სერვისების ლაბორატორია

+995 577 480 020

mantskavamaka@bk.ru mantskavamaka@rambler.ru

    

ეკატერინე ნოზაძე

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

მემბრანოლოგიის ლაბორატორია

+995 555 182 232

noki2601@mail.ru

     cv_geo.docx

მერაბ ცაგარელი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ტკივილის და ანალგეზიის ლაბორატორია

+995 599 429 951

m.tsagareli@biomedicine.org.ge m.tsagareli54@gmail.com

     cv-tsagareli_geo.docx